Allahümme Entesselam Ve minkesselam Tebarekte ya Zel celali Vel-ikram Anlamı

Photo of author

Namazdan sonra söylenilen bu dua birçok kişi tarafından söylense de anlamı bilinmeden söylenmektedir. Bu zikrin fazileti ve anlamı nedir? Ezbere okumanın yanında anlamını da bilmek daha güzel olacaktır.

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, selâm verip namazdan çıkınca üç defa istiğfâr eder ve “Allâhümme ente’s-selâm ve minke’s-selâm tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm: Allah’ım selâm sensin. Selâmet ve esenlik sendendir. Ey azamet ve kerem sahibi Allahım, sen hayır ve bereketi çok olansın.” derdi.

Allahümme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram ne zaman okunur

Bu dua hadisten de öğrendiğimize göre namazlardan sonra peygamber efendimizin okuduğu duadır. Yani selam verdikten sonra bu dua söylenir.

Namazdan selam verip çıktıktan sonra insan Allah’ın huzurundan ayrılır. Namazdan selam verdikten sonra istiğfat etmek ve kılınan namazın hatalarıyla ve eksikleri ile birlikte kabul edilmesi için Allah’a yalvarmak yani niyaz etmek gerekir. Bu şekilde Allah ile kulu arasındaki ilişki güzel bir şekilde devam etmiş olur.

Namazdan selam verip çıktıktan sonra bu zikir söylenir.

Yorum yapın