Aşure gününde neler olmuştur

Photo of author

Aşure günü Muharrem ayı içerisinde bulunan mübarek bir gündür. Muharrem ayının 10. gününe denk gelen bu özel gün hakkında hadislerde de bahsedilmektedir. Allah katında özel olan bu günde özel olaylar meydana gelmiştir. Yüce Allah bu günde 10 peygamberine 10 farklı ikramda bulunarak bu ayın kudsiyetini yükseltmiştir.

Muharrem ayının diğer aylar arasında ayrı bir yeri bulunur. Aynı şekilde Aşure gününün de diğer günler arasında özel bir yeri vardır. Yüce Allah katında da özel bir yeri olduğunu Fecr Sûresinin 2. ayeti olan “On geceye yemin olsun” ayetinin tefsirinde öğrenebiliriz.

Bazı tefsirlerde bu on gecenin Muharrem’in Âşurasine kadar geçen gece olduğu beyan edilmektedir. (Hak Dini Kur an Dili, 8:5793.)

Hadis kaynaklarından da öğrendiğimiz üzere bu özel güne aşure günü denilmesinin sebebi Allah’ın 10 peygamberine 10 işkramda bulunması ile ilgilidir. İşte bu 10 ikram ve ihsan aşağıdaki gibidir:

Aşure günü neden KUTLANIR

  1. Allah, Hz. Musa’ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.
  2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.
  3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.
  4. Hz. Âdem’in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.
  5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.
  6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.
  7. Hz. Davud’un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.
  8. Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.
  9. Hz. Yakub’un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.
  10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur. (Sahihi Müslim Şerhi, 6:140.)

Yorum yapın