İftitah tekbiri nedir iftitah tekbirini alırken dikkat etmemiz gerekenler

Photo of author

İftitah tekbiri namaza başlarken Allahu Ekber diyerek elleri kaldırmamızdır. Tabi bu genellikle ezbere namaza başlarken yaptığımız bir gerekilik olsa da aslında iftitah tekbirinde bir çok kişi önemli hatalar yapmaktadır. İşte bu tekbiri alırken dikkat etmemiz gereken noktaları sorularla islamiyet ailesi dikkatleri çekerek cevaplıyor. İşte detaylar:

1. Elleri kulaklara götürmeden önce “Allâhu Ekber” demek, sonra elleri kulaklara götürüp sonra da elleri bağlamak.
2. Elleri kulaklara götürürken “Allâhu Ekber” demek ve eller kulak yumuşağında iken tekbiri bitirip ondan sonra elleri bağlamak. Veya eller kulak yumuşaklarında iken “Allâhu Ekber” demek ve eller hâlâ kulak yumuşaklarında iken tekbiri bitirip ondan sonra elleri bağlamak.
3. Elleri kulaklara kaldırıp ve “Allâhu Ekber” demeye başlayıp, iftitah tekbiri biterken elleri bağlamak. Veya iftitah tekbiri biterken elleri bağlama pozisyonuna geçip iftitah tekbiri bitince elleri bağlamak.
– Bizim buradaki cami imamımız, eller kulak yumuşağında iken iftitah tekbirini bitirip ondan sonra elleri bağlamamızın doğru olduğunu söylemişti.
– Fakat ben başka bir imamı 3. maddedekinden birini yaparken gördüm. Buna rağmen o imama uydum. Namazı iade mi etmeliyiz?
– Bu 3 maddenin hangisi uygundur, güzeldir, hangisinin yapılması gerekir? Bu 3 maddede de en doğrusu yok ise iftitah tekbirinin en doğrusu nasıldır?

Değerli kardeşimiz,

Soruda bahsi geçen tüm tekbir alma çeşitleri geçerli ve sahihtir, bu şekillerde kılınan namazların iadesi gerekmez.

Nitekim Hanefîler’e göre önce eller kaldırılır, arkasından tekbir alınır, diğer mezheplere göre eller kaldırılırken tekbire başlanır ve indirilirken bitirilir.

Niyet iftitah tekbirinin hemen öncesinde yapılır ve arada namazla ilgisi olmayan söz ve davranışlara yer vermeden iftitah tekbiri alınarak namaza başlanır.

İftitah tekbirini alırken, elleri yukarıya kaldırmak sünnettir. Çünkü Hz. Peygamber (asm), bu tekbiri alırken ellerini kaldırmıştır. (Nesai, İftitah, 2; Tahavi, Şerhu me‘ani’l-asar, 1/195-196)

Kadınların ellerini göğüs hizasına kadar kaldıracakları hususunda görüş birliği vardır.

Hanefi mezhebine göre, erkekler iki elini, avuçların iç kısımları kıble istikametine yönelik olarak ve başparmaklar kulak yumuşakları hizasına gelecek şekilde kaldırırlar. (Merğinani, el-Hidaye, 1/307-309)

Malikiler ile Şafilerde erkekler ellerini omuz hizasına kadar kaldırırlar. Hanbeliler’e göre ise erkekler bu ikisinden dilediğini uygulayabilir.

Selam ve dua ile…
Sorularla İslamiyet

Yorum yapın